Izjava o zasebnosti

IZJAVA O ZASEBNOSTI IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV


To Izjavo o zasebnosti izjavlja Recharge d.o.o., Vojke Šmuc 5, 6000 Koper, Slovenija, z davčno številko SI 91939119 in z matično številko 8604223000.

1. UVOD

Z dostopom ali z uporabo Spletne strani se strinjate s predmetno Izjavo o zasebnosti in Pogoji poslovanja. Če se s tem ne strinjate, zapustite Spletno stran in prenehajte z uporabo Spletne strani. Če imate kakršnakoli vprašanja glede uporabe Spletne strani, se obrnite na nas preko email naslova: info@recharge.si.

Definicije

"Podjetje" Recharge d.o.o., Vojke Šmuc 5, 6000 Koper, Slovenija

"Spletna stran" pomeni spletno stran, ki se nahaja na www.recharge.si ali katero koli drugo povezavo, ki bi jo nadomestila;

"Vi" pomeni uporabnika Spletne strani in/ali Spletne trgovine;

"Uporabnik" pomeni uporabnika Spletne strani in/ali Spletne trgovine ne glede na spol;

"Piškotki" so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše Spletne strani namestijo na trdi disk Vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o vaših aktivnostih na Spletni strani in identifikacijo vašega računalnika;

"Osebni podatki" pomeni podatke, ki ste jih posredovali Vi, kakor tudi vse informacije v zvezi z Vašim obnašanjem na Spletni strani.


2. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Recharge d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Podjetje se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Osebni podatki

Podjetje Recharge d.o.o. bo osebne podatke uporabilo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.recharge.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Recharge d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Nakup izdelkov preko spleta

Preko naše spletne strani lahko kupite izdelek ali pošljete povpraševanje. V ta namen Recharge d.o.o. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

- ime in priimek ali naziv,
- e-naslov,
- naslov,
- telefonska številka,
- podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni Recharge d.o.o., se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Recharge d.o.o., tj. prodaja športne opreme in sicer se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Prijava na e-novice

Na naši spletni strani in ob prijavi v sistem v prodajalni se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko Recharge d.o.o. preko elektronske pošte ali telefona obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na Recharge d.o.o. ali njene storitve. O novostih vas bomo predvidoma obveščali dvakrat tedensko.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA“ na elektronski naslov: info@recharge.si. 

Prijava v lojalnostni sistem

Ob prijavi v naš sistem in za potrebe lojalnostnega sistema, ki ga imenujemo “školjke” podjetje zbira naslednje osebne podatke:
dejstvo ali gre za fizično ali pravno osebo,
- ime,
- priimek,
- spol,
- letnico rojstva,
- naslov,
- poštna številka,
- kraj,
- država,
- telefonska številka,
- email naslov,
- davčna številka podjetja.


Uporabniki odgovarjajo za točnost vnešenih podatkov.

V kolikor se uporabnik vpiše v naš lojalnostni sistem, zbiramo podatke o vseh nakupih uporabnika, za katere se uporabnik strinja, da se v lojalnostni sistem vnesejo.

Uporabniki imajo možnost pisanja mnenja oziroma recenzij izdelkov in nalaganja svojih fotografij izdelkov. V primeru recenzije se javno objavita prvi črki imena in priimka uporabnika, in kraj, ki ga je uporabnik določil pri vpisu. Pri recenziji se javno objavi ime, prva črka priimka uporabnika in kraj, ki ga je uporabnik določil pri vpisu.

Sodelovanje pri nagradnih igrah

V primeru nagradnih iger oziroma spletnih akcij se javno objavita tako ime kakor tudi priimek tekmovalcev oziroma zmagovalcev.

Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov z vpisom v lojalnostni sistem, sodelovanje pri nagradnih igrah in prijavo na e-novice, uporabnik dovoljuje podjetju Recharge d.o.o., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Recharge d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra www.recharge.si in podjetja Recharge d.o.o., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Nastavitve osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli spreminja pod zavihkom “Moji podatki” na spletni strani www.recharge.si.

Pravice uporabnika

Recharge d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Recharge d.o.o.:
- potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
- omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
- poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
- omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
- omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
- omogoči pravico do omejitve obdelave,
- omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
- omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
- omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
- poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Podjetje se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@recharge.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Način varstva vaših podatkov

Recharge d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Recharge d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe in prodajalci, da lahko izpolnijo pogodbeno obveznost.

Podatki se shranijo in zbirajo do preklica s strani uporabnika.

Spletni center recharge.si zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik, in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani www.recharge.si, v celoti ostali v lasti podjetja Recharge d.o.o., (upravljavec spletnega centra recharge.si). Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


3. PIŠKOTKI

O piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Upravitelj Recharge lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Recharge podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo

Osnovno delovanje strani:

- PHPSESSID, ponudnik Recharge, veljavnost do zaprtja brskalnika

- cc_id, ponudnik Recharge, veljavnost 30 mesecev

- cookieconsent_dismissed, ponudnik Recharge, veljavnost 1 leto


Oglaševanje:

- NID, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva

- IDE, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

- eid, ponudnik Criteo, veljavnost do zaprtja brskalnika

- uid, ponudnik Criteo, veljavnost 1 leto


Analitika:

- DV, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

- __utma, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva

- __utmb, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

- __utmc, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

- __utmt, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

- __utmz, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva


Facebook:

- brez imena, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

- datr, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

- fr, ponudnik Facebook, veljavnost 3 mesece

- reg_fb_gate, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

- reg_fb_ref, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

- sb, ponudnik Facebook, veljavnost 2 leti

Nadzor nad piškotki

Privolitev uporabnika je potrebna za uporabo in pridobitev določenih piškotkov. Vedno lahko naknadno spremenite svoje odločitve o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Te nastavitve se običajno nahajajo v menijski vrstici brskalnika Orodja > Internetne možnosti, razdelek »zasebnost« ali »varnost«. Tam lahko Uporabnik spremeni nastavitev, katere vrste piškotkov želi blokirati.

Preko brskalnika lahko tudi izbrišete piškotke. Izbris je običajno dosegljiv v orodjih, pod »brisanje podatkov brskanja« (okno običajno prikličete tudi s kombinacijo tipk CTRL+Shift+Del) ter izberete izbris piškotkov.

Pri nekaterih brskalnikih lahko generalno zavrnite uporabo piškotkov tako, da označite »ne sledi mi« ali »do-not-track«.

4. SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.


V Ljubljani, dne 19.02.2020